Trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý hiếm, đặc biệt sưu tập gần 90 đầu báo, tạp chí cách mạng thời kỳ 1925-1945 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Thái Nguyên, Bảo tàng Sơn La… qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về một thời kỳ biên tập, in ấn, phát hành đầy khó khăn, gian khổ của các thế hệ người làm báo; sự hy sinh, mất mát của những chiến sĩ cầm bút và biết bao quần chúng nhân dân, cơ sở cách mạng đã bảo vệ, nuôi giấu cơ quan biên tập, in ấn báo trong hoàn cảnh hiểm nguy những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945. 

Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm. Ảnh: báo QĐND
Bút và ống cắm bút của đồng chí Trường Chinh đã dùng trong thời kỳ hoạt động bí mật ở Phổ Yên, Thái Nguyên từ năm 1940-1941. Ảnh: báo QĐND

Ngoài ra, một số hiện vật liên quan đến hoạt động in ấn, phát hành báo chí, truyền đơn cách mạng những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945 cũng được trưng bày.

Trưng bày chuyên đề “Sưu tập Báo chí cách mạng Việt Nam 1925 - 1945” diễn ra đến hết ngày 3/9.                                                 

Hải Châu