Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp và những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. Cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm, trong đó 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh. Tác giả nhỏ tuổi nhất của cuộc thi là 10 tuổi, tác giả lớn tuổi nhất của cuộc thi là 83 tuổi.

Giải nhất ảnh đơn thuộc các lĩnh vực thiên nhiên, đời sống, di sản văn hóa phi vật thể được trao cho các tác phẩm “Tuyết Sa Pa” (Phạm Bằng), “Ánh đèn đêm hội” (Lê Trọng Khang), “Gái Thượng Phong” (Nguyễn Thành Vương). Giải nhất ảnh bộ được trao cho tác phẩm “Mây núi Bắc Sơn” (tác giả Nguyễn Phụng Chí).

Dạ Miên