Nhiều tư liệu, văn bản, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày tại triển lãm. Theo Ban tổ chức, đó là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Các nhóm tư liệu chính gồm: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ; đặc biệt là các Châu bản triều Nguyễn; phiên bản của các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam từ năm 1975; một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX; các bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay.

Đáng chú ý là 4 cuốn các Atlas được trưng bày tại triển lãm và 30 bản đồ do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa xuất bản, cho thấy cực Nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 28/12.

Th. Bình - A. Nguyên