Chính vì thế, vào 22/5, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã giới thiệu 71 tác phẩm bao gồm tư liệu giới thiệu về giấy dó và các hoạt động của doanh nghiệp xã hội Zó, tác phẩm thư họa, hội họa và sắp đặt sử dụng giấy dó truyền thống.

Triển lãm bao gồm không gian lịch sử và không gian nghệ thuật đương đại, trong đó không gian lịch sử giúp người xem tìm hiểu lịch sử của giấy truyền thống Việt Nam cùng quá trình phát triển theo hướng hiện đại hóa của chất liệu này, và không gian nghệ thuật đương đại giúp người xem thưởng thức được sự hòa hợp ảo diệu giữa truyền thống và hiện đại qua các tác phẩm nghệ thuật đương đại của hai nghệ sĩ Xuân Như và Yoyo.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày tranh dân gian Việt Nam, và một số hiện vật có ý nghĩa.

H.Chi