Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự triển lãm sẽ có nội dung ca ngợi phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ với vẻ đẹp của lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Mỗi tác giả gửi tham gia 1 tác phẩm, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21 đến 25/4.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng sẽ xem xét nghiệm thu, hỗ trợ sáng tác đối với các tác phẩm tốt; tổ chức tọa đàm về mỹ thuật đề tài chiến tranh cách mạng và các lực lượng vũ trang,…

C.V.