Được biết năm 2013, sở Nội vụ TP HCM đã tiếp nhận 1.230 hồ sơ cán bộ đi B của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (nay là TP HCM) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia III.

Đây là khối tài liệu thuộc phòng lưu trữ của Ủy ban thống nhất Chính phủ, là những kỷ vật, hồ sơ của các cán bộ đi B (cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau đó trở lại miền Nam từ cuối năm 1959 đến 1975) để tăng cường cho cách mạng miền Nam.

Ngày 25/7/2014, đã có 100 hồ sơ đã được sở Nội vụ thành phố trao lại cho đại diện cán bộ đi B. Tuy nhiên, hiện nay, công việc tìm kiếm để xác định địa chỉ cán bộ đi B gặp nhiều khó khăn do thông tin quê quán đã thay đổi, do chia tách quận, huyện... Sau khi phối hợp với các địa phương cơ sở xác định thông tin, vẫn mới chỉ có 300 địa chỉ của cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ đi B được tìm thấy.

Triển lãm hồ sơ cán bộ đi B tại bảo tàng TPHCM thu hút khá đông người tham quan ngay sau khi khai mạc.

Nhằm tiếp tục tri ân những con người đã không tiếc máu xương để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và mong muốn góp phần thúc đẩy việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng, giúp những cán bộ đi B tìm được hồ sơ để tiến hành các thủ tục hưởng chính sách, chế độ Nhà nước theo quy định, triển lãm được tổ chức với mục đích tiếp tục tìm kiếm địa chỉ để trao số hồ sơ còn lại đến tận tay các cán bộ đi B và thân nhân của cán bộ đi B trong thời gian tới

N.H.