Đợt triển lãm lần này kéo dài 4 ngày và sẽ trưng bày các tư liệu bản đồ, văn bản, ấn phẩm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được từ Việt Nam và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đó là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý và bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong hơn 400 năm qua theo đúng với luật pháp quốc tế.

Thông qua việc triển lãm nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Phước nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung, về việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

An Khang