UBND TP Hà Nội vừa giao Sở TT-TT tổ chức tiếp nhận bản đồ và tư liệu, tài liệu tập huấn cho hướng dẫn viên do Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, cũng như thu thập ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa; xây dựng market thiết kế, trang trí, tổ chức thi công, in ấn và trưng bày các bản đồ, tư liệu, ảnh tại địa điểm tổ chức “Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”. Sở TT-TT có trách nhiệm phối hợp với Công an TP đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho hoạt động triển lãm.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử sẽ khai mạc vào sáng 15/12, tại Nhà thông tin triển lãm 45 phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

C.L.