Với hơn 230 hình ảnh, tư liệu, triển lãm bao gồm hai nội dung chính: Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đoàn kết toàn dân quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước.

Các hình ảnh, tư liệu được trưng bày đã giới thiệu những dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là quân, dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần quan trọng vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu khá nhiều hình ảnh, tư liệu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn  1945-1946 do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cung cấp. Những thành tựu quan trọng của cả nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng qua 36 năm xây dựng, phát triển, các hình ảnh nghệ thuật chủ đề "Việt Nam, quê hương tôi" giúp người xem khám phá nhiều điều thú vị về cuộc sống của thành phố mang tên Bác.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1/9 đến hết 15/9

N.H.