Diễn ra từ ngày 3 đến 10/4 tại Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa, triển lãm ảnh mang tên “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức nhằm mục đích cung cấp các thông tin cần thiết cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh hiểu về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, cũng như quan điểm mục tiêu của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, khai thác tiềm năng biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với hơn 300 tư liệu ảnh, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, triển lãm đã giới thiệu khái quát và khẳng định chủ quyền toàn vẹn biển, đảo Việt Nam; ca ngợi những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân, những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

K.H.