Triển lãm giới thiệu 217 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 200 tác giả, trong đó có 90 tác phẩm của 73 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 127 tác phẩm của 127 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố trong khu vực, gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình. Đây là những tác phẩm mới, đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện, được các tác giả sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến hết tháng 7/2015.

Mỗi tác phẩm tham dự triển lãm là một thông điệp cuộc sống từ chính tâm hồn, tình cảm và trách nhiệm của người nghệ sỹ, chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nhằm không ngừng xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại triển lãm, Hội đồng nghệ thuật của triển lãm đã xét tặng 10 giải thưởng và chọn 18 tác phẩm dự giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015.

Triển lãm sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 7/9/2015.

PV