Ban giám khảo đã chọn ra 75 tác phẩm đạt giải, với 42 giải Sách hay và 33 giải Sách đẹp. Ba giải vàng của hạng mục giải Sách hay thuộc về các tác phẩm: “Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, gồm 9 tập của tập thể tác giả Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản; bộ sách 11 tập “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” do nhà thơ Hữu Thỉnh chủ biên cùng nhóm tác giả, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Cuốn sách đạt giải vàng sách hay thứ 3 là “Nghiệp vụ thuyền trưởng và sĩ quan boong” của tác giả Tiếu Văn Kinh, do Nhà xuất bản Giao thông Vận tải ấn hành…

C.V.