Khởi động từ tháng 7/2014, Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam do tạp chí Vietnam Heritage tổ chức nhằm kỷ niệm lần thứ X ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014. Đây cũng là hoạt động nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, phát hiện những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn và tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc về đề tài di sản thiên nhiên, văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. Ban tổ chức đã nhận được 4.402 tác phẩm ảnh của 477 tác giả. Trong đó có 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh.

Trên cơ sở kết quả làm việc của hội đồng thẩm định, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho ảnh đơn: Tác phẩm “Tuyết Sa Pa” của Phạm Bằng, "Ánh đèn đêm hội" của Lê Trọng Khang, “Gái Thượng Phong” của Nguyễn Thành Vương, “Bánh hỏi ra lò” của Trần Đình Thương. Về ảnh bộ, giải nhất thuộc về bộ ảnh “Mây núi Bắc Sơn” của Nguyễn Phụng Chí. Giải nhì ảnh bộ: “Nét xưa ngoại thành” của Hồng Trọng Mậu. Giải ba ảnh bộ: “Biển Việt Nam”    của Nguyễn Đình Thành.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhì, giải ba cho ảnh đơn thuộc các chủ đề ảnh thiên nhiên, đời sống, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, 8 giải khuyến khích cho ảnh đơn, 2 giải khuyến khích cho ảnh bộ và 3 giải triển vọng cho 3 tác phẩm của 3 tác giả dưới 18 tuổi

N.H.