Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ VI - 2015 thu hút hơn 150 nghệ nhân, phần lớn là nghệ nhân bàn tay vàng, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, đến từ 34 làng nghề truyền thống tiêu biểu, nổi tiếng trong cả nước.

Trong suốt thời gian lễ hội, các nghệ nhân và các làng nghề được tôn vinh trong không gian trữ tình, thoáng đãng bên bờ sông Hương, với hệ thống nhà rường truyền thống và cảnh sắc đậm đà nét Huế. Lễ tế tổ bách nghề và lễ rước tôn vinh nghệ nhân, làng nghề đã khép lại kỳ Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ VI-2015... 

T.K.