"Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX" là cuốn sách dịch được kết hợp từ hai chuyên khảo mang tính kinh điển về lịch sử và văn hóa Việt Nam của Giáo sư Lê Thành Khôi: Le Viêt-Nam, Histoire et Civilisation (Việt Nam, Lịch sử và Văn minh, Nxb Minuit, Paris, 1955) và Histoire du Viêt Nam, des origines à 1858 (Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến năm 1858, Nxb Sud-Est Asie, Paris, 1982). Đây là hai công trình có giá trị khoa học cao, được sử dụng phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu và đào tạo về Việt Nam, có gây ảnh hưởng sâu rộng trong giới học sinh, sinh viên, trí thức không chỉ ở Pháp và Việt Nam mà còn trên phạm vi thế giới, từng được các nhà Việt Nam học hàng đầu như Georges Condominas, Charles Fourniau coi như sách tham khảo căn bản khi họ nghiên cứu lịch sử Việt Nam.

Bìa sách "Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX".

Cùng với việc xuất bản bản dịch tiếng Việt, nhân dịp này, một buổi tọa đàm ra mắt sách được tổ chức rộng rãi cho bạn đọc vào tối ngày 7/10 tại Thư viện IDECAF, số 31 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM.

Tham gia với vai trò diễn giả trong buổi tọa đàm có dịch giả Nguyễn Nghị và nhà nghiên cứu Pascal Bourdeaux

N.H.