Đây là ngày hội do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Sơn La phối hợp thực hiện, được tổ chức tại 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Ngày hội nhằm khơi dậy tiềm năng, phát triển du lịch vùng cao nguyên Mộc Châu và các tỉnh Tây Bắc; đồng thời tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

Hội nghị với chủ đề “Khơi dậy và liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc”, hướng đến mục tiêu thu hút và sự chú ý của khách du lịch tới vùng Tây Bắc, điểm nhấn là Sơn La, trọng tâm là Mộc Châu, góp phần khám phá, tạo một khu vực du lịch khác biệt và nổi bật so với điểm du lịch khác đã có trong cả nước; khai thác triệt để thế mạnh sẵn có trong thu hút khách du lịch của cao nguyên Mộc Châu; nhấn mạnh thương hiệu du lịch “Qua miền Tây Bắc” gắn với du lịch tỉnh Sơn La, trong đó điểm nhấn chính là Mộc Châu và Sơn La.

K.H.