Đến tham dự lễ hội có sự tham gia của hơn 300 diễn viên, vận động viên quần chúng là đồng bào dân tộc ít người: Pakoh, PaHy, Cơ Tu, Tà Ôi… của các huyện Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Phong Điền, Phú Lộc và các diễn viên, vận động viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Lễ hội diễn ra cùng các hoạt động như: văn nghệ quần chúng, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co…

Già làng người Cơ Tu đang thực hiện nghi lễ đâm trâu.

Ngày hội được tổ chức nhằm thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" khỏe để xây dựng quê hương, khỏe để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc phong phú, độc đáo; góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các hoạt động của ngày hội kéo dài từ ngày 9 đến 10/6

Ngô Toàn