Trước đó, lần xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần đầu năm 2015, Bộ VH,TT&DL đã nhận được 737 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của 57 Hội đồng cấp tỉnh gửi về. 

Theo kế hoạch, thời gian Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng bắt đầu từ ngày 30/4/2015 đến 30/6/2015. Kết quả sẽ được Bộ VH,TT&DL đăng tải công khai 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp. 

Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” sẽ được Bộ VH,TT&DL tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

Dạ Miên