Đó là Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý (Bắc Ninh); Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (Thái Bình); Di tích lịch sử Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bình Định); Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang); Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La (Sơn La); Di tích lịch sử Trại giam Phú Quốc (Kiên Giang); Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh (Quảng Trị); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu (Thanh Hóa); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (Hà Nội); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Phật Tích (Bắc Ninh)...

Nam Phương