Nhà hát với 4 đoàn diễn viên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, tiết mục xiếc, tạp kỹ đảm bảo tính dân tộc và hiện đại; tổ chức biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ người xem; biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; sưu tầm, nghiên cứu xu hướng phát triển; sáng tạo thể nghiệm và phát huy những giá trị nghệ thuật xiếc đặc sắc của Việt Nam và thế giới; tiếp thu tinh hoa nghệ thuật xiếc của thế giới và bảo tồn, phát triển nghệ thuật xiếc Hà Nội… 

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội trụ sở tại số 25 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

C.L.