Bên cạnh những màn biểu diễn hát dân gian và lao động mà Bà cao cô Tổ Vũ Thị Thục nương truyền dạy cho dân thời đầu công nguyên, lễ trình diễn hầu đồng và lễ dâng hương truyền thống, thì lần đầu tiên, người đến với lễ hội được chứng kiến tận mắt màn phục dựng buổi trống trận thao binh của 99 nữ binh, chia làm ba đội, cùng nữ tướng Bát Nàn Đại tướng Đông nhung Vũ Thị Thục Nương 1969 năm về trước.

Bà Cao Tổ Vũ Thị Thục Nương sinh năm 17 sau CN tại xã Phượng Lâu Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Bà là một Nữ tướng xuất chúng, văn võ song toàn đứng đầu các Vị nữ tướng của Hai Bà Trưng. Ngày 17/3 Âm lịch năm 43 sau CN, trong chiến trận chiến cuối cùng chống hàng vạn quân Đông Hán do Mã Viện cầm quân, bà đã chiến đấu đến cùng và tử tiết khi mới 26 tuổi.

Lễ dâng hương bà Cao Tổ Vũ Thị Thục Nương.

Nhân dân lập Đền thờ bà tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình, nơi tương truyền có một phần thi thể bà trong Hậu cung; và tôn bà là Cao Cô tổ hiệu Ngọc Hoa công chúa và là Tổ Mẫu họ Vũ gốc Việt.

Đây là sự kiện mở đầu cho kế hoạch tôn vinh các anh hùng dân tộc có công dựng nước, giữ nước được nhân dân ta công nhận và thờ phụng của TW hội khoa học phát phiển nguồn nhân lực nhân tài VN. Sự kiện này có ý nghĩa lớn trong việc góp phần vào truyền thống trọng người tài, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta

PV