Bộ sách thể hiện sinh động, chân thực tình cảm cao đẹp và đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân với nước và đặc biệt là đối với các văn nghệ sĩ cách mạng - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hoá tư tưởng của Đảng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Những câu chuyện chân thực về Bác Hồ trong tác phẩm sẽ góp phần giáo dục nhận thức của quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay, góp phần hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Bộ sách gồm 11 tập, có tên chung là "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh" và dưới mỗi tập có tên riêng tùy theo nội dung cụ thể. Hiện Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã in xong 4 tập đầu. Toàn bộ 11 tập của bộ sách dự kiến hoàn thành và giới thiệu tới công chúng dịp 19/5/2013.

Nhân dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam đã cho ra mắt Chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khánh Hương