Đại diện của VCPMC cho biết, trước thông tin hoạt động của VCPMC “không có tư cách pháp nhân nhưng đã đứng ra thu nhiều tiền sử dụng tác phẩm tùy tiện; việc sử dụng số tiền thu được có nhiều biểu hiện bất minh; không thực hiện chế độ tài chính kế toán của Nhà nước; để ngoài sổ sách hàng trăm tỷ đồng để chi tiêu riêng....”, tháng 4/2012, C46 đã vào cuộc kiểm tra xác minh hoạt động tại VCPMC và đến nay, đã có kết quả chính thức: Theo đó VCPMC có tư cách pháp nhân;  chức năng, nhiệm vụ và căn cứ thu tiền sử dụng âm nhạc được dựa trên cơ sở pháp luật. Công tác sổ sách, tài chính của VCPMC được thực hiện nghiêm túc, minh bạch nhưng vẫn còn một số hạn chế về quản lý, thủ tục hành chính và thiếu sót về thực hiện luật kế toán nhưng không có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.

Luật sư Phạm Thanh Thủy, Phó Giám đốc thường trực Văn phòng Hà Nội của VCPMC, cho biết: Qua 10 năm hoạt động, VCPMC đã thu về tổng số tiền sử dụng tác phẩm trước thuế là hơn 127 tỉ đồng (tính đến hết ngày 31-12-2011, theo số hóa đơn VAT xuất ra), trong đó tổng số tiền sau khi trích hành chính phí đưa vào chi trả cho thành viên - là các nhạc sĩ đã ký hợp đồng ủy thác với VCPMC -  hơn 82 tỷ đồng. Số chưa đưa vào phân phối là hơn 19 tỷ đồng do có hơn 9 tỷ chưa thu được tiền mặt từ đơn vị sử dụng và hơn 10 tỷ đã thu và chờ phân phối. Tổng số tiền thuế VCPMC đã nộp là gần 14 tỉ đồng. Hiện nay, chúng tôi đang kê khai, nộp đầy đủ các loại thuế: Thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân cho tác giả và người lao động, thuế nhà thầu cho tổ chức và cá nhân  có thu nhập tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc tại VN, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài.

Với câu hỏi, vẫn còn một số tiền chênh lệch khá lớn (trên 10 tỉ đồng) còn chưa được giải ngân, được sử dụng như thế nào, luật sư Phạm Thanh Thủy cho biết thêm: Chúng tôi gọi đó là số tiền chờ đưa vào chi trả, bởi chúng tôi thực hiện phân phối 3 tháng/lần nên xác minh vào bất cứ thời điểm nào cũng tồn tại số tiền chờ đưa vào chi trả. Số tiền này đã thực thu nhưng chưa phân phối được vì: chưa đến kỳ phân phối; đơn vị sử dụng chưa đến kỳ cung cấp danh sách hoặc chưa cung cấp danh sách bài hát sử dụng, chưa đủ lượng tiền để chi trả cho tác giả nước ngoài (dưới 200 USD/tác giả thì chưa chi trả), đang có sự tranh chấp sở hữu quyền tác giả, tác giả chưa đến nhận tiền…

Số tiền này được thể hiện tại thời điểm xác minh là ngày 31/12/2011, tuy nhiên ngay sau đó, vào ngày 13/1/2012 chúng tôi đã tiến hành phân phối đến tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả

Dạ Miên