Một số chương trình chất lượng kém, THC bị khách hàng phản ứng trong thời gian qua.

Theo ông Lê Mạnh Hà - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, tại TP HCM có 2 đơn vị được cấp giấy phép hoạt động THC là Đài Truyền hình TP (HTV) và Công ty THC SaigonTourist (SCTV).

Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, phát hiện 8 doanh nghiệp hợp tác với HTV cung cấp dịch vụ THC và dịch vụ Internet không đúng quy định và bị xử lý.

Còn chất lượng dịch vụ THC, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 900.000 thuê bao THC (chiếm trên 50% so với thuê bao điện thoại cố định) nhưng việc đảm bảo quyền lợi cho số lượng rất lớn khách hàng sử dụng dịch vụ này còn nhiều hạn chế.

Các hiện tượng như: Cắt kênh, đổi kênh, gián đoạn cung cấp dịch vụ hoặc suy giảm chất lượng hình ảnh (mờ, nhiễu, lượn sóng) thường được khách hàng phản ánh rất nhiều, đã vi phạm đến quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Trong khi đó, không có các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ THC nên các cơ quan quản lý Nhà nước cũng không có cơ sở để kiểm tra, xử phạt. Ngoài ra, Luật Báo chí cũng quy định rõ, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội. Hoạt động THC mang tính chất của một cơ quan báo chí nhưng thực tế đã có trường hợp doanh nghiệp lại được cấp phép hoạt động THC, vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí…

Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài 8 doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động THC nhưng đã thiết lập và sở hữu hạ tầng mạng truyền dẫn để truyền tín hiệu truyền hình cáp, cung cấp dịch vụ Internet tại TP HCM đã bị xử lý. Tại các tỉnh khác vẫn còn các công ty tư nhân hoạt động đầu tư mạng THC tương tự như 8 doanh nghiệp nêu trên

K. Ngân - T.An