Trước đó, do đứng trước nguy cơ các tài liệu Hán-Nôm bị hỏng hóc, mất mát, Hội đồng Khoa học tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện đề tài khoa học công nghệ về sưu tầm, tuyển dịch, số hóa tài liệu Hán - Nôm ở các làng, xã.

Năm 2013, Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Thừa Thiên - Huế đã tìm kiếm và số hóa trên 104.000 trang tài liệu Hán - Nôm.

A.Khoa