Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương nói trên.

Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Bia đặt ở vị trí tường rào bên phải cổng sau Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, để ghi nhớ sự kiện lịch sử và tri ân các chiến sỹ đã hy sinh tại Dinh Độc Lập. Bia tưởng niệm này cũng sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ đi trước trong lịch sử.

C.V.