Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, so với nhu cầu, từ nay đến năm 2015, nước ta cần trên 10.000 cán bộ CTXH có trình độ CĐ và ĐH về CTXH (Hiện mỗi năm ra trường khoảng 2.000 người có trình độ này).

Vì vậy, cần gấp rút hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân CTXH và xây dựng chương trình khung, chương trình, giáo trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về CTXH. Mục tiêu đến năm 2015, sẽ xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH; tiêu chuẩn đạo đức viên chức, nhân viên CTXH; tiêu chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH…

Thu Uyên