Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8/2009, bao gồm 11 chuyên mục, trang web này được coi là địa chỉ chính thống, cung cấp thông tin về tư liệu nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời giới thiệu với người dân cả nước và quốc tế về các giá trị truyền thống của dân tộc và Thủ đô ngàn năm văn hiến, các thành tựu về kinh tế, xã hội, những tiềm năng, thế mạnh của đất nước.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, vì thời gian qua, có quá nhiều thư từ nước ngoài gửi về đề nghị chuyển tải các thông tin sang tiếng Anh nên trong thời gian tới, những bài viết, sáng tác có giá trị gửi về trang web sẽ được dịch chuyển tải bằng cả hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời sẽ được chọn lọc để xuất bản thành sách đúng dịp đại lễ kỷ niệm. Tất cả các sáng tác, bài viết có thể chưa đăng tải hoặc đã đăng tải trên các báo đều có thể gửi đăng trên trang thông tin điện tử này.

Địa chỉ Ban biên tập: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội hoặc email: web1000năm@thanglonghanoi.gov.vn; điện thoại: 04.35.122.922

PV