Nếu “Hơn cả tin tức - Tương lai của báo chí”  là công trình nghiên cứu, đánh giá thiết thực về nền báo chí thế giới đương đại thì 3 tác phẩm còn lại dựng nên nền báo chí Sài Gòn từ khi mới ra đời với các tờ “Gia Định Báo”, “Thông Loại Khóa Trình”, “Nam Kỳ Nhựt Trình”... cho đến khi phát triển mạnh mẽ.

Đây sẽ là cẩm nang bổ ích cho các nhà báo cũng như những người muốn tìm hiểu về nghề báo.

Cũng tại buổi ra mắt, các dịch giả, nhà báo đã giao lưu và ký tặng sách cho bạn đọc.

Q.Nga