Đây là hoạt động nhằm nỗ lực xây dựng và cải thiện hình ảnh, môi trường bệnh viện với mong muốn bệnh viện là nơi cả người bệnh và các thầy thuốc không còn bị căng thẳng áp lực, nhất là với thực trạng cơ sở quá tải.

“Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ là món quà khích lệ những người bệnh vượt qua khó khăn và các bác sĩ thêm hết lòng vì người bệnh, rút ngắn khoảng cách giữa thầy thuốc với người bệnh.

BTC chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” hy vọng sẽ nhân rộng hoạt động này trên các bệnh viện trong cả nước

Dạ Miên