Bộ phim tài liệu "Biển đảo Việt Nam - nguồn cội tự bao đời" bao gồm 5 tập, thể hiện quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa từ các triều đại phong kiến. 

Các tập phim “Biển đảo Việt Nam - nguồn cội tự bao đời” (mỗi tập khoảng 30 phút) sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21h, từ ngày 20 – 23/6.

C.K.H.