Theo văn bản này, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT sẽ được xét 5 năm/lần, Giải thưởng Nhà nước được xét 2 năm/lần và đều được công bố vào dịp Quốc khánh 2/9. Các tác phẩm đề nghị xét giải thưởng trình phải không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng.

Các tác phẩm, công trình đã được tặng Giải thưởng Nhà nước thì không được kết hợp với tác phẩm, công trình khác để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh… Những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đã được Giải thưởng chính thức (tính từ giải vàng, giải A, giải nhất) trong các triển lãm, liên hoan nghệ thuật quốc gia, quốc tế hoặc của một trong các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương thì được xem xét để tính thêm điểm

Thanh Hằng