Ngày 25/5, Công ty Thương mại Quảng Trị đã tổ chức lễ tôn vinh gần 70 hộ gia đình trồng sắn giỏi trên địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông, có thu nhập lãi ròng 100 triệu đồng/năm; đồng thời, kết nạp mới 25 hộ gia đình ở 2 huyện nói trên có thu nhập tương tự vào Câu lạc bộ (CLB) thu nhập 100 triệu đồng từ việc trồng sắn, do Công ty phát động. Các hội viên CLB được hưởng các chính sách ưu đãi như được đi tham quan, học tập phát triển sản xuất trong và ngoài nước…

Ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết: “Việc thành lập CLB 100 triệu đồng có tác dụng động viên tinh thần rất lớn đối với các hội viên, họ cảm thấy rất hãnh diện đối với bà con lối xóm vì họ không những làm giàu cho gia đình họ mà còn được tôn vinh. Từ đó tạo động lực cho các hộ xung quanh học tập và làm theo”

Thanh Bình