Theo đó, đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt 10,5 triệu lượt, trong đó có 4 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 62.000 lao động trực tiếp. Đến năm 2030, tổng số khách du lịch đạt 23 triệu lượt, trong đó có 10 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 130.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 120.000 lao động trực tiếp. Đồng thời, hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo bốn địa bàn du lịch trọng điểm là: Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ; Vân Đồn - Cô Tô và Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên. Phấn đấu xây dựng TP Hạ Long trở thành phố du lịch biển hiện đại và văn minh…

Tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch mang đẳng cấp quốc tế, địa bàn trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, góp phần thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh

Trân Trân