Quần thể gồm 10 cây đa cổ thụ, trong đó 4 cây to nhất có tuổi đời từ 515-570 năm. Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn đặc biệt trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ngoài giá trị về sinh thái, cụm cây đa cổ thụ còn có ý nghĩa tâm linh đặc biệt.

Những cây đa cổ thụ tại thôn Thiên Hương.

Từ xa xưa, cộng đồng các dân tộc Tày, Mông, Giáy ở thôn Thiên Hương đã coi quần thể đa cổ thụ này là những vị thần linh thiêng che chở cho cuộc sống của dân làng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã có 31 di sản được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

L.Hiệp