Quá trình nghiên cứu sẽ tiến hành phục dựng lại nguyên bản lễ hội Aza và các điệu múa để bảo tồn không gian lễ hội này. Qua đó, hướng đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị các điệu múa truyền thống vốn là di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn. Những năm qua, lễ hội Aza được đồng bào dân tộc Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần để cầu mùa màng bội thu và cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc

L.Anh