Tuy là một họa sĩ khéo tay, có thể đục hớt để nét chữ thanh thoát, các nét hất, nét móc bay hơn, mềm mại hơn nhưng ông Lợi lại không biết chữ Hán nên chỉ làm theo kiểu "dập khuôn", những chữ mờ nét, không thể nhìn và luận được ông đều phải để lại để cán bộ Bảo tàng bổ sung.

Việc thuê người phục chế hiện nay vẫn không mang lại kết quả mỹ mãn, nét chữ bị vỡ to hơn so với bản gốc do bị bong lớp bề mặt mới được xử lý giả cổ, các nét hất cũng thiếu sự tinh tế nhưng do yêu cầu gấp rút về mặt thời gian, phải nhanh chóng hoàn thiện để hoàn trả sách vào trong tháp nên không còn điều kiện lựa chọn người thay thế.

Bản thân các cán bộ Bảo tàng cũng phải chung tay khắc bổ sung và hoàn thiện các bản khắc mới để đảm bảo tiến độ. Dự kiến đến khoảng cuối tháng 6, cuốn sách phục chế sẽ được hoàn thành.

Hai cuốn kinh cổ phát hiện khi trùng tu ngọn tháp Tôn Đức, chùa Bút Tháp được xem như đồ tuỳ táng của nhà sư Minh Hành, người được Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc tổ chức an táng trong ngôi tháp này.

Hiện chưa biết hai cuốn kinh trên có có cùng nội dung hay không. Do chưa biết sẽ trả bản gốc hay đưa bản phục chế vào tháp nên cuốn sách chưa được bàn giao vào kho của Bảo tàng và vì vậy việc bảo vệ an toàn cho cuốn sách đang hết sức được coi trọng

Chu Thanh Vân