Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học phát hiện di tích thời Hùng Vương tại Tuyên Quang. Hiện vật thu đư­ợc tại khu di tích xã Thiện Kế gồm 187 mảnh đồ gốm, trong đó có 12 mảnh miệng (8 miệng loe, 4 miệng thẳng), 2 mảnh đáy bằng, 1 mảnh chân giò gốm, 172 mảnh thân.... với nhiều hoa văn khác nhau được khắc trên các mảnh gốm.

Cũng tại xã Thiện Kế, Đoàn khảo cổ còn phát hiện được di tích cự thạch ở thôn Phố Giò (xã Thiện Kế). Di tích cự thạch là một tấm đá phiến magma biến chất (gọi là tấm trần), có hình khối giống một con thuyền, hai bề mặt khá phẳng, chiều dài 2,4 m, rộng từ 0,9 - 1m, dày từ 0,3m - 0,35m. Bề mặt và ở các rìa cạnh của tấm đá đã bị lớp phong hoá bao phủ rất dày.

Căn cứ vào các hiện vật phát hiện được, bước đầu các nhà khảo cổ học cho rằng, Thiện Kế là một làng cổ - nơi cư­ trú của ng­ười Hùng Vương thuộc giai đoạn Gò Mun, có niên đại cách đây khoảng 2.500 - 3.000 năm

Hải Châu