Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân sách Thành Nghĩa - nhà sách Nguyễn Văn Cừ đã phát hành xuất bản phẩm “Danh nhân và Thời đại", tác giả Lê Văn Tiễn, bác sĩ Lê Nam đã có quyết định thu hồi; đồng thời phát hành xuất bản phẩm “Đại Quang Việt sử" tập 1, tập 2, tác giả Lê Nam xuất bản trái phép.

H.T.