Thời gian nhận đề cử giải thưởng từ 1/12/2014 đến 28/2/2015. Những hồ sơ hợp lệ sẽ được hội đồng gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đánh giá, lựa chọn. Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 5 giải trao cho 5 cán bộ thực thi pháp luật xuất sắc trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ động vật hoang dã (Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Kiểm lâm, Hải quan, Bộ đội Biên phòng...) và 2 giải trao cho 2 nhà báo có các hoạt động tiêu biểu góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ động vật hoang dã.

Lễ trao giải được tổ chức vào cuối năm 2015.

H. Ly