Năm nay, bên cạnh 4 chủ đề ảnh về thiên nhiên, văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể và đời sống chung của đất nước ngày nay, cuộc thi còn có thêm đề tài ảnh về Bình Thuận mang chủ đề “Hội tụ xanh”.

Ảnh dự thi được chia làm hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ. Ban tổ chức sẽ chọn lọc 100 tác phẩm xuất sắc để triển lãm toàn quốc bắt đầu từ tháng 10/2015 tại các địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội. Ban tổ chức sẽ nhận các tác phẩm dự thi được chụp từ ngày 21/9/2014 đến hết ngày 25/9/2015.

Bích Phượng