Hội Khảo cổ học Việt Nam được thành lập từ năm 2008, theo Quyết định 636 của Bộ Nội vụ. Đến nay, sau 5 năm hoạt động, hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyên môn như: khai quật ngôi mộ Lục Triều (Hà Nội), khai quật mộ TS Nguyễn Kiều (chồng nữ thi sĩ Đoàn Thị Điểm, Hà Nội), khai quật khu lò gốm Ba Chẽ (Quảng Ninh), khai quật kiến trúc lạ tại đền Voi Phục (Hà Nội). Bên cạnh đó, Hội Khảo cổ học Việt Nam còn tổ chức thành công nhiều hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến khảo cổ học với mục tiêu: Khảo cổ học vì lợi ích cộng đồng, sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia…

Tại Đại hội Hội Khảo cổ học Việt Nam nhiệm kỳ II (2013- 2018) với sự tham gia của hơn 400 hội viên vì nhiều lý do khách quan, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chính thức chuyển giao chức Chủ tịch danh dự Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khảo cổ học Việt Nam gồm 8 vị, do PGS. TS Tống Trung Tín làm Chủ tịch và PGS. TS Nguyễn Lân Cường làm Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam

P.H.