Nhạc sĩ Hồ Quang Bình, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết: Hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình sáng tác ca khúc cho nhà trường phổ thông từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay. Đây cũng là dịp để các nhà chuyên môn cùng nhìn lại chất lượng các ca khúc dành cho lứa tuổi học trò hiện nay nói chung và các ca khúc trong chương trình âm nhạc của tiểu học và trung học cơ sở nói riêng; chỉ ra các vướng mắc, rào cản trong việc sáng tác những tác phẩm có chất lượng cho trẻ em như vấn đề phổ biến ca khúc cho thiếu nhi còn hạn chế, nhuận bút quá thấp, v.v… Hội thảo sẽ đưa ra những giải pháp khoa học, để sớm có được những sáng tác mới dành cho thiếu nhi, đáp ứng thị hiếu lành mạnh và đa dạng của lớp trẻ hiện nay.

Hội Âm nhạc Hà Nội giới thiệu về sự cần thiết phải quan tâm đến ca khúc cho thiếu nhi.

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình cũng cho biết: Để đưa âm nhạc đến với công chúng nhiều hơn, bồi đắp tình yêu với âm nhạc, một hoạt động trong thời gian tới của Hội Âm nhạc Hà Nội là ra mắt Trung tâm khuyến nhạc vào tháng 6/2011 với các hoạt động phong phú: Truyền bá âm nhạc thông qua các tác phẩm âm nhạc, chân dung nhạc sĩ; mở lớp đào tại âm nhạc cho các lứa tuổi; giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mới; thông tin về âm nhạc…

Dạ Miên