Tiếp sau những hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc như: "Những ngày Hà Nội tại Moskva" (tháng 7/2008), "Tuần lễ phim Nga tại Hà Nội" (tháng 10/2010), "Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam" (tháng 11/2010)…

"Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013" là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia ngày càng phát triển

H.C.