Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/11, ở TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/11 và ở Bình Dương ngày 16/11.

Các địa phương này sẽ giúp đỡ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa của phía Nga hoạt động trong “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam”

Dạ Miên