“Sông Hồng” là nhóm ngũ tấu được thành lập năm 2009 tại Hà Nội, với các thành viên là những nghệ sĩ, giảng viên tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, gồm: Phạm Trường Sơn (violin), Phan Thị Tố Trinh (violin), Đỗ Hương Trà My (viola), Đào Tuyết Trinh (cello) và Phạm Quỳnh Trang (piano). Sự kết hợp này không chỉ giúp nhóm “Sông Hồng” có thể chơi những tác phẩm tam tấu, tứ tấu đàn dây, mà còn chơi cả những tác phẩm ngũ tấu viết cho tứ tấu dây và piano.

Trong chương trình tới này, “Sông Hồng” sẽ chơi với một nhạc mục phong phú: “Tam tấu cung la thứ” (Tchaikovsky), “Tứ tấu dây cung sol thứ” (Grieg), “Ngũ tấu piano cung la trưởng” (Dvorak)

C.V.