Ấn phẩm bằng hình ảnh này ghi lại những sự kiện trọng đại, những dấu ấn lịch sử về Thủ đô Hà Nội từ sau sự kiện mở rộng địa giới hành chính năm 2008 đến nay. 

Những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về Thủ đô Hà Nội đang phát triển hội nhập, cũng như những nét cổ thâm trầm, duyên dáng của Thủ đô ngàn năm văn hiến được phản ánh sinh động qua các tác phẩm ảnh báo chí, thời sự nghệ thuật của các nhà báo Thủ đô và cả nước, của các nhiếp ảnh gia, các nhà sưu tập ảnh, các nghệ sỹ nhiếp ảnh luôn dành cho Hà Nội tình yêu tha thiết.

P.H.