Nhạc trưởng Lê Phi Phi sinh tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Piano và Chỉ huy của Nhạc viện Hà Nội năm 1986, sau đó tiếp tục học ở Nhạc viện Tchaikovsky, Matxcơva. Nghệ sĩ piano tài năng Nguyễn Bích Trà là người Anh gốc Việt. Được nhiều tờ báo trên thế giới ca ngợi là một tài năng tỏa sáng, tinh tế và sở hữu nghệ thuật lướt phím đàn điêu luyện với một sự đam mê sâu sắc

Hoa Nguyễn