Theo Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị trực tiếp thực hiện xuất bản "Không phải huyền thoại" thì xưa nay, người đọc từng biết đến hình ảnh vị Đại tướng, Tổng tư lệnh qua những văn bản lịch sử, những hồi ký và những thước phim tư liệu nhưng phải đến cuốn tiểu thuyết này, chân dung của ông mới hiện lên như một nhân vật văn học trọn vẹn, với những ưu tư và trách nhiệm của một con người được lịch sử chọn.

Cũng tại đây, thêm một lần câu hỏi vì sao Việt Nam chiến thắng tại Điện Biên Phủ vào năm 1954 đã có câu trả lời.

Tuy nhiên, điều khiến "Không phải huyền thoại" vượt ra khỏi khuôn khổ biên niên sử bình thường chính là ở chỗ tác giả đã lột tả được sự khắc nghiệt của chiến tranh trên nhiều mặt, sự khốc liệt trên từng chiến hào, quyết liệt ở trên những căn hầm sở chỉ huy cũng như sự đấu tranh không khoan nhượng ở bàn nghị sự quốc tế…

Nhà văn Hữu Mai với mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của mình cũng đã có cuộc hành trình trên trang giấy để tìm ra đâu là khía cạnh phi thường của một con người giữa quan hệ với muôn người, những ảnh hưởng của vị đại tướng lẫy lừng đến sinh mệnh và cục diện chiến cuộc cũng như con người chân thực, con người của đời thường bên những "nét ngoại cỡ", mang tầm vóc lịch sử trong hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

N.Hoa