Ngô Bình Nhi sinh năm 1981, là một họa sĩ trẻ, nhưng cô đã tham gia nhiều triển lãm thường niên của hội Mỹ thuật Hải Phòng và triển lãm chung với nhiều họa sĩ khác ở Hà Nội.

Tranh của Bình Nhi.

Xem tranh của Ngô Bình Nhi, có thể thấy rõ tinh thần hướng thiện, nhưng cũng thấy sự hoang mang của cô, sự hoang mang của người trẻ. Đó là sự hoang mang chọn lựa, Vào hay RaXuất thế hay Nhập thế. Có lẽ, sự hoang mang về tinh thần cũng là nguồn cơn của sự hoang mang về ngôn ngữ tạo hình mà cô sử dụng khi thể hiện các tác phẩm trưng bày lần này.

Có thể nói, triển lãm cá nhân đầu tiên này là sự “bươn trải” đáng kể đầu tiên của Ngô Bình Nhi trong đời sống nghệ thuật.

Tào Linh